Thịnh Vượng TVT ban hành Sổ tay văn hóa doanh nghiệp “Chúng ta là TVT” với 10 giá trị văn hóa cốt lõi đặc biệt

Nhân viên · 18:03 04/01/2024

Trải qua hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển, Thịnh Vượng TVT ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn, năng động hơn. Ban lãnh đạo Công ty hiểu rõ văn hóa Doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng đối với mỗi thành viên đang làm việc, giúp mỗi CBCNV cảm thấy gắn kết hơn với Công ty. Đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành cuốn Sô tay văn hóa Doanh nghiệp “Chúng ta là TVT”, trong đó tập trung vào 10 giá trị văn hóa cốt lõi. Đã là một thành viên trong đại gia đình TVT thì ai cũng phải thấu hiểu, thực thi và duy trì những giá trị văn hóa này trong hành động suy nghĩ của mình khi giải quyết công việc hướng đến cùng xây dựng một môi trường làm việc mang đậm bản sắc văn hóa TVT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *