TVT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 04/04/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT số 42 Nguyễn Công Trứ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tại Đại hội Chủ tịch HĐQT công ty ông Triệu Văn Trung nhấn mạnh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, tập trung cố gắng theo chiến lược, mục tiêu của Công ty tập trung vào các mũi nhọn về xây lắp, đầu tư mở rộng các dự án theo định hướng và chiến lược của Công ty đã đề ra.

Ông Triệu Văn Trung Chủ tịch HĐQT – báo cáo và chia sẻ tại Đại hội

Thay mặt cho HĐQT, ông Trần Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ Cán bộ quản lý và CBCNV kết thúc năm 2018 đã đạt được những thành tích khả quan.

Ông Trần Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty
Thay mặt HĐQT – Ông Triệu Văn Trung Chủ tịch HĐQT và ông Trần Mạnh Hùng TGĐ lên tặng hoa
và chúc mừng các thành viên được bổ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã diễn ra trong không khí thân thiện, đoàn kết, dân chủ và văn minh. Các ý kiến đóng góp của cổ đông đều được đại diện Ban kiểm soát và HĐQT ghi nhận và giải đáp một cách cụ thể, xác đáng. Các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí  thông qua. Tất cả những điều đó đã thể hiện được lòng tin của cổ đông với công ty cũng như giá trị của thương hiệu TVT với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *