GÓI THẦU XL4: XÂY LẮP VÀ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC ĐOẠN KM37+300 – KM46+200 (BAO GỒM CÁC CẦU: NHI, KHE MẠ) ĐOẠN CAM LỘ – LA SƠN THUỘC DỰ ÁN CAO TỐC BẮC – NAM.

Dự án đầu tư xây đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông là dự án xây dựng trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, góp phần quan trọng phát triển hệ thống giao thông đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT là một trong các nhà thầu tham gia thi công Dự án thành phần đoạn Cam Lộ – La Sơn với gói thầu XL4: Gói thầu xây lắp và khảo sát thiết kế BVTC đoạn Km37+300 đến Km46+200 (bao gồm các Cầu Nhi, Khe Mạ).

Qua đây cũng thể hiện kinh nghiệm, năng lực thi công và uy tín ngày càng nâng cao của Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *