CỤM CÔNG NGHIỆP NAM HÀ

Cụm công nghiệp Nam Hà được UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định thành lập tại QĐ số 153/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 với các nội dung chủ yếu sau:

  1. Quy mô diện tích quy hoạch: Khoảng 21,5ha

2. Địa điểm: xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

3. Tính chất CCN gồm các ngành:


4. Tổng vốn đầu tư khoảng 136,87 tỷ đồng

5. Đơn vị xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm CN: CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG TVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *