TVT tổ chức đào tạo nhận diện rủi ro, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cho Quy trình

Đào tạo nội bộ được đánh giá là một trong những công tác chú trọng dành nhiều sự quan tâm đầu tư của Ban lãnh đạo ở Thịnh Vượng TVT nhằm mục đích bổ sung kiến thức, nâng cao vai trò, năng lực của từng cá nhân trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Phòng HCNS giới thiệu nội dung Đào tạo

       Là một nội dung đào tạo quan trọng trong các khóa đào tạo nội bộ thuộc kế hoạch đào tạo năm 2019, ngày 23/3/2019 Phòng QTRR – Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT đã tổ chức khóa học “Nhận diện rủi ro, xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cho Quy trình” cho 38 anh chị em CBNV Văn phòng, Công ty con và ĐVTC.

Mở đầu buổi đào tạo – CBCNV học viên của khóa học cùng xem lại những hình ảnh trong vụ khủng bố ngày 11/9 – 18 năm về trước tại New York (Mỹ).

       Một lực lượng lao động được đào tạo không tốt sẽ dẫn đến hiệu suất kém và có thể gây ra những sai lầm tốn kém cho doanh nghiệp. Thông qua khóa học, CBNV có được nhận thức rõ ràng về cách thức nhận diện rủi ro, các dạng rủi ro trong doanh nghiệp từ đó có phương hướng xử lý và quản lý rủi ro giảm thiểu tối đa các bất lợi trong quá trình làm việc.

CBNV tập trung theo dõi phần trình bày của Phòng QTRR

Có mặt tham dự buổi đào tạo, Chủ tịch đã tham luận tổng hợp lại những vấn đề quan trọng trong nội dung đào tạo gắn với tình hình thực tế tại Doanh nghiệp giúp CBNV cảm thấy nội dung đào tạo trở nên sinh động gần gũi hơn.

Chủ tịch HĐQT chia sẻ thêm về “Rủi ro” trong doanh nghiệp

       Hiểu được tính chất quan trọng trong việc phân tích và kiểm soát các rủi ro CBNV sẽ nhận thấy bản thân có vai trò, trách nhiệm cao hơn nữa đối với công việc tại vị trí.

Tiếp thu kiến thức từ buổi đào tạo CBNV các phòng ban và Đơn vị thi công lên trình bày nhận thức về rủi ro trong chuyên môn của mình và hướng xử lý hạn chế rủi ro công việc.

Cuối buổi đào tạo, Tổng giám đốc Trần Mạnh Hùng có ý kiến đánh giá về khóa đào tạo của phòng QTRR là 1 nội dung rất hay và quan trọng tuy nhiên cần phải nâng cao kỹ năng đào tạo thể hiện bài giảng hấp dẫn dễ hiểu hơn nữa. Đồng thời TGĐ cũng nhắc nhở công tác chuẩn bị cho những buổi đào tạo về sau cần phải sẵn sàng hơn, cán bộ học viên cần tập trung lắng nghe tiếp thu sâu hơn nữa để buổi đào tạo đạt được kết quả cao nhất.

Tiềm năng và năng suất công việc sẽ không hiệu quả nếu nhân viên không được đào tạo đầy đủ. Khóa đào tạo “Nhận diện rủi ro, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cho Quy trình” đã trang bị cho CBNV những phương pháp quản lý rủi ro phù hợp với thực tế công việc chuyên môn của từng cá nhân. Qua đó năng lực của mỗi CBNV được nâng cao góp phần vào hiệu quả chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phòng HCNS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *